Scoliose

hvad kan Mensendieck gøre for en scoliose

Hvad er en Scoliose

GoHoldning.nu Mensendieck Scoliose

Billede: Højresidig skoliose i brystdelen af ryggen.

 

En skoliose er en krumning af rygsøjlen til siden set bagfra. Krumningen kan sidde, hvor som helst i rygsøjlen, men ofte ses der ovenover den første krumning en krumning til den modsatte side, så rygsøjlen derved danner et S.

 

Små skævheder i rygsøjlen er meget almindelige og giver som regel få eller ingen problemer. Ved skoliose er skævhederne imidlertid så store, at de kan give problemer. Ryggen kan – set bagfra – have en S-form eller en C-form.

Skævhederne kan vise sig på forskellige måder. Udover skævhederne kan skuldrene være i forskellig højde. Et af skulderbladene kan stikke mere ud end det andet, så der ser en en såkaldt englevinge, hovedet kan se ud til at være skævt placeret, hoftekammene kan have forskellig højde, og kroppen læner sig til den ene side.

Skoliose er normalt en smertefri tilstand. De fleste skævheder er desuden moderate og kræver kun opfølgning og kontrol. I mere ekstreme tilfælde roterer rygsøjlen, så når barnet bøjer sig fremover, danner brystvæggen en bule i det skæve område. Store skævheder kan give rygsmerter og til og med åndedrætsbesvær.

 

Man skelner mellem to hovedtyper af skoliose; strukturel og ikke-strukturel.

Strukturel skoliose kan have forskellige årsager. Denne form kan skyldes medfødte misdannelser, skader og sygdomme i muskel- eller nervesystemet, f.eks. cerebral parese. Men i cirka 70 % af tilfældene finder man ingen bestemt årsag, og man kalder det idiopatisk skoliose. Mange personer med idiopatisk skoliose har nære slægtninge som også har tilstanden. Forskerne tror, at arvelige faktorer er de vigtigste for, om et barn vil udvikle skoliose.

Ved ikke-strukturel (funktionel) skoliose er selve rygsøjlen normal. Skævhederne skyldes andre forhold, f.eks. uens længde af benene. Tilstanden volder sjældent særlige problemer.

Hvilken behandling er der for Scoliose?

De fleste børn og unge med skoliose behøver ingen behandling. Normal fysisk aktivitet kombineret med jævnlige kontroller hos læge er tilstrækkeligt.

Ved alvorlige former for skoliose kan det være nødvendigt at behandle tilstanden. Hensigten med behandlingen er at hindre smerter og ubehag, samt at undgå at tilstanden forværres. Behandlingen vil sjældent kunne korrigere den opståede skævhed.

Behandling af skoliose er en specialistopgave, og det er ikke muligt at korrigere tilstanden ved hjælp af fysisk aktivitet og træningsøvelser. Hjemmetræning eller træning med kyndig vejledning bliver alligevel anset som være meget vigtigt for at modvirke gener.

Mensendieck kan lindre spændinger i den kroppen som har en Scoliose. Det gøres ved at lære eleven hensigtsmæssige sidde og stå vaner, samt fokus på det gode åndedræt. Der udarbejdes en grundig kropsanalyse og herefter udarbejdes der en plan over hvilke øvelser der vil være bedst og alt fremadrettet  arbejde med kroppen tager udgangspunkt i den krop/ryg der kommer ind af døren. Der vil altid tages udgangspunkt i hvordan eleven har det og øvelser og træning tilrettelægges ud “dagsformen”.

Mensendieck underviseren skal kun tage hensyn til en krop og det er vigtigt da ingen Scoolioser er ens!

Ved de mest alvorlige former kan det være nødvendigt med operation. Metoden går ud på, at man korrigerer skævheden og afstiver rygsøjlen i en mere gunstig position. De fleste opnår forholdsvis gode resultater med denne behandling. En operation er dog ingen