Kyfose – Scheuermann

Hvad er en Kyfose

En kyfose er en krumning af rygsøjlen. og hyperkyfose er så en for stor krumning. Se billede

GoHoldning.nu Mensendieck Kyfose Lordose

Der findes flere forskellige typer af for store krumninger, kyfoser,  men den meste kendte er:

Scheuermanns.

Scheuermanns sygdom er den mest almindelige og udbredte holdningsmæssige afvigelse i rygsøjlen.

En normal krumring af den øverste del af rygsøjlen hælder mellem 20 og 50 grader, hvorimod en ryg som er ramt af Scheuermanns, vil krumme mere end 50 grader. Mellemrummet, dvs discus-puden mellem ryghvirvlerne er også påvirket: Hvor en normal ryg har relativt ensartede firkantede mellemrum mellem ryghvirvlerne, har en ryg med Scheuermanns sygdom kileformede mellemrum. Den smalle del af kilen vendende ind mod rygsøjlens forside.Det påvirker elasticiteten i rygsøjlen og gør ryggen stiv og fleksibel.

Det diskuteres i dag, om Scheuermanns sygdom er en decideret sygdom eller blot en svaghed i bestemte ryghvirvler. Men den er arvelig og rammer især drenge i voksealderen.

 

 

Årsagen til Scheuermanns eller udviklingen af kyfoser er stadig ukendte men følgende kan være mulige årsager:

 • Osteoporose, er ofte en af de underliggende årsager
 • Vertebrale brud, er også en vigtig årsag til kyfose. Mennesker med kyfose og med vertebrale brud har desværre meget ofte de værste kyfoser.
 • Ændringer i kropsholdningen, pga ulykker, skader, sygdom kan medvirke til ændringer i kurven på overkroppen.
 • Degeneration eller slidgigt på og omkring disci, her synes der at være en sammenhæng.
 • Muskelsvaghed, der er påvist en sammenhæng mellem svage muskler og udviklingen af kyfose. Derfor anbefales træning, vedligehold og pleje af den aktuelle styrke i muskler for at undgå yderligere forværring.
 • Slaphed i ligamenterne mellem ryggens led, disse ligamenter yder en stor støtte til rygsøjlen. Ligamenterne bliver med alderen desværre udsat for tab af elastisk væv og bliver forkalkede.
 • Arvelige eller kemiske processer i kroppen

 

Kropsmæssige effekter af hyperkyfose

 • Svækket eller nedsat lungefunktion
  • Øget kyfose nedsætter lungefunktionen både på grund af påvirkningen af knoglestrukturen men også på grund af påvirkning af lungens mulighed for at udvide sig
 • Svækket fysik
  • Der er en sammenhæng mellem hyperkyfose og dårlig fysisk funktion, f.eks. i form af nedsat afvikling af korrekt gang, og udfordringer med at rejse sig op fra siddende position
 • Øget faldtendens
  • Nogle mener, at hyperkyfose påvirker balancen og øger risikoen for fald. Det giver god mening da kroppens balance punkt forrygges eksponentielt med størrelse af kyfosen.
 • Øget forekomst af knoglebrud
  • Hyperkyfose er forbundet med brud i den øvre del af rygsøjlen.
  • Den fremoverbøjede position af den øvre del af rygsøjlen, vil ændrer balancepunktet og dermed øges risikoen for brud
  • Der er også fund, der tyder på øget risiko for hoftebrud og håndledsbrud blandt ældre med hyperkyfose
 • Livskvalitet
  • Der er klar og tydelig sammenhæng mellem rygsmerter og hyperkyfose
  • Kombinationen af osteoporose og hyperkyfose og deraf sandsynlige smerter påvirker livskvaliteten i negativ retning
 • Øget risiko for død
  • Der findes studier, som viser sammenhæng mellem hyperkyfose og øget risiko for død blandt den ældre befolkning

 

Arbejdet med en kyfose er meget individuel og planlægges altid på bagrund af en grundig krops analyse og en samtale.

Så planlægger jeg hvilke øvelser der er hensigtsmæssige og i hvilken hastighed de måske kan indlæres. Men hastigheden afhænger af eleven og kroppen, derfor tages altid udgangspunkt i den krop der kommer ind af døren.

Mensendieck øvelser udføres altid under kyndig vejledning og diktat, de hjælper din krop til at lære hvor det er bedst for den at være. Du vil opleve en lethed i kroppen og at det med tiden eksempelvis bliver nemmere at trække vejret, at gå, at sidde og at ligge. Kom og prøv!

Du er altid velkommen til at ringe og få en snak om hvad du har brug for. Ring på 22138815